YÜKLƏNİR
0%
Bİrbaşa sİfarİş

İpəkSu 19L

19 litrlik bidonda İpəkSu
Mineral tərkib:
PH 6.93 Mg 4.06
Ca 11.3 Na 4.08
NO3 2.6 SO4 12.8
CI- 1.19 HCO3 47.6
3.50 AZN

Suyun keyfiyyəti Gigiyenik və Uyğunluq sertifikatı ilə təsdiq edilib.

Ətraflı məlumat
yuxarı