YÜKLƏNİR
0%
Bİrbaşa sİfarİş

Sertifikatlar

Gigiyenik sertifikat 21.09.2017
Sertifikatları yüklə
Rəy #1
Rəy #1
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Sertifikatları yüklə
Rəy #2
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Sertifikatları yüklə
Rəy #3
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Sertifikatları yüklə
Uyğunluq sertifikatı 21.12.2016
AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Sertifikatları yüklə
Labolatoriya analizi nəticələri 29.09.2017
Sertifikatları yüklə
Baktereoloji testlərin nəticələri 29.07.2016
Sertifikatları yüklə
yuxarı