YÜKLƏNİR
0%
Bİrbaşa sİfarİş

Sertifikatlar

Uyğunluq Serfitikatı 21.12.2016
AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Sertifikatları yüklə
Labolatoriya analizi nəticələri 22.12.2016
Intertek şirkəti
Sertifikatları yüklə
Gigiyenik sertifikat 29.09.2017
Respublika Gigiyena və Epidemologiya mərkəzi
Sertifikatları yüklə
Baktereoloji testlərin nəticələri 05.11.2016
Sertifikatları yüklə
Uyğunluq Serfitikatı 25.12.2014
AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Sertifikatları yüklə
Rəy #1
Rəy #1
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Sertifikatları yüklə
Gigiyenik sertifikat 13.10.2015
Respublika Gigiyena və Epidemologiya mərkəzi
Sertifikatları yüklə
Uyğunluq Serfitikatı 24.12.2013
AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Sertifikatları yüklə
Rəy #2
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Sertifikatları yüklə
Gigiyenik sertifikat 24.10.2014
Respublika Gigiyena və Epidemologiya mərkəzi
Sertifikatları yüklə
yuxarı