YÜKLƏNİR
0%
Bİrbaşa sİfarİş

Şirkət missiyası

Bizim hədəfimiz - Sizə təbiətin gözəl nemətlərindən birini - təbii mənbə suyunu - harada olduğunuzdan asılı olmayaraq çatdırmaqdır. Müəssisəmizin əsas prinsipləri - müştərilərin etibarını qazanmaq, sağlam həyatın simvolu olmaq və təbiətin müdafiəsinə öz töhfəmizi verməkdir.

Fəaliyyətinin ilk günündən "İpək su" keyfiyyəti əsas götürərək,  bütün istehsalat və xidmət prosesində bu prinsipə doğru irəliləməkdədir. Müştərilərə keyfiyyətli məhsulun çatdırılmasında qüsursuz xidmətin göstərilməsi əsas prioritetdir. Özünə məxsus  mineral tərkib və gözəl dada malik "İpek Su", beynəlxalq standartlara uyğun (sertifikatlar mövcuddur) olan qablar və müasir texnologiya - qablaşdırma xətti, bütünlüklə yüksək keyfiyyətli məhsulun əsasını təşkil edir. Hər bir alıcı haqqında fərdi yanaşma və qayğı, keyfiyyətli xidmətin təmin olunması ilə müştərilərin məmnunluğu missiyamızın əsasını təşkil edir. Məhz bu yanaşma nəticəsində "İpək Su" öz müştərilərinin etibarını qazanmağı bacardı.

Sağlamlıq hər bir insanın xoşbəxt həyat tərzinin mühüm şərtlərindəndir. Bu bir həqiqətdir ki, gün ərzində içilmiş suyun yetərli miqdarı sağlam həyat tərzi üçün çox əhəmiyyətlidir. İdmanla məşğul olmaq, keyfiyyətli qidalanmaq və gün ərzində içilmiş suyun yetərli miqdarı Sizin sağlam həyat tərzinizə töhfəsini verəcəkdir. Və bu həqiqəti nəzərə alaraq, "İpək Su"- yun missiyası - iş yerlərində və evlərdə öz müştərilərini sağlamlıq mənbəylərindən biri ilə təmin etməkdir.

"İpək Su" təbiətin bir nemətidir. Eyni zamanda, məhz təbiət sağlam həyatın ən vacib amilidir. Bu səbəbdən də "İpək Su"  işçi prosesinin hər mərhələsində ətraf mühitin müdafiəsinə xüsusi diqqət ayırır.

yuxarı