YÜKLƏNİR
0%
Bİrbaşa sİfarİş

İpəkSu 500ml (12 ədəd)

12 ədəd təbii bulaq suyu İpəkSu 500 ml. Minimal sifariş: 24 ədəd.
Mineral tərkib:
PH 6.93 Mg 4.06
Ca 11.3 Na 4.08
NO3 2.6 SO4 12.8
CI- 1.19 HCO3 47.6
4.20 AZN

Suyun keyfiyyəti Gigiyenik və Uyğunluq sertifikatı ilə təsdiq edilib.

Ətraflı məlumat
yuxarı