YÜKLƏNİR
0%
Bİrbaşa sİfarİş

Sertifikatlar

Uyğunluq Serfitikatı 25.12.2014
AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Sertifikatları yüklə
Rəy #1
Rəy #1
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Sertifikatları yüklə
Gigiyenik sertifikat 13.10.2015
Respublika Gigiyena və Epidemologiya mərkəzi
Sertifikatları yüklə
Uyğunluq Serfitikatı 24.12.2013
AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Sertifikatları yüklə
Rəy #2
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Sertifikatları yüklə
Gigiyenik sertifikat 24.10.2014
Respublika Gigiyena və Epidemologiya mərkəzi
Sertifikatları yüklə
Rəy #3
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Sertifikatları yüklə
Uyğunluq sertifikatı 21.12.2016
AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Sertifikatları yüklə
Gigiyenik sertifikat 02.10.2016
Respublika Gigiyena və Epidemologiya mərkəzi
Sertifikatları yüklə
Labolatoriya analizi nəticələri 09.07.2015
Intertek şirkəti
Sertifikatları yüklə
yuxarı